ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
2 มีนาคม 2566

       วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้

 

  

  

 

ประมวลภาพ : https://photos.app.goo.gl/Ujdcuk4QPLrhYkBF9