• ...

  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โรงเรียนจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้ รายละเอียดอื่นๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบในลำดับต่อไป    ..

 • ...

  ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

  ประกาศงดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สำหรับการคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามลิงค์ และทางโรงเรียน จะดำเนินการโอนเงินคืนหลังจากการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2564 ระดับอนุบาลเตรียม ป.1  https://forms.gle..

 • ...

  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

            23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 นี้ อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามการปกครองในร..

 • ...

  ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  ปฏิทินกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564   สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สามารถศึกษารายละเอียด..

 • ...

  ประกาศเปิดการเรียนการสอน

  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 005/2564) เรื่อง เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19) ..

 • ...

  การมาเรียนเดือนสิงหาคม

  ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนและผู้ปกครอง       เนื่องด้วยวันศุกร์​ 7​ ส.ค.63​ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น​ ได้มาตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ และอยู่ในช่วงรอรับการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี​ ในการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้ง..

 • ...

  การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

  การปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563          ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 23/2563  เปลี่ยนแปลงการปฐมนิเทศเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงจากไวรัสโคโรน่า หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศในแบบออนไลน์ เ..