กิจกรรม "วันมาฆบูชา"
16 กุมภาพันธ์ 2565

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกกรรม  ทางโรงเรียนได้มีการถ่ายทอดสัญญาณกิจกรรมให้นักเรียนได้รับชมทางห้องเรียนและนักเรียนที่เรียนผ่านทางระบบ Zoom ที่บ้านด้วย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี้ 

                                     

                                                                        

                     1. ชมวีดิทัศน์ประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา

                     2. ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนทุกคนเจริญสมาธิภาวนา สวดมนต์

                     3. กราบนมัสการพระสงฆ์ และกล่าวคำอารธนาศีล 

                     4. สนธนาธรรมในหัวข้อ “มาฆบูชาคำสอนทางพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิต” โดยพระมหาบุญตา  ชาตปุญโญ  เจ้าอาวาสวัดเกาะทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมสนธนาธรรมกับตัวแทนนักเรียน และอาจารย์

                     5. ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักเรียนถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระคุณเจ้า กราบนมัสการลา เสร็จพิธี

                                                

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา เห็นถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ในฐานะที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย และได้ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นหนึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน