ประกาศเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6
5 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
ในวันเสาร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.​2565
สนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 
สามารถตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบได้ที่นี่ 

นักเรียนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบได้ที่เว็บไซต์ สทศ
https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212