คณาจารย์จาก Naruto University of Education เข้าศึกษาดูงาน
22 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมต้อนรับ Mrs. Isako Fujii, Director พร้อมด้วยคณาจารย์จาก Naruto University of Education เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และ Naruto University of Education ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562
 
กิจกรรมในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับนักศึกษาสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น และเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม Open Class วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)