น้องอนุบาล 2 เยี่ยมชมโรงเรียน
9 มกราคม 2562

9 มกราคม 2562 น้องอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้มีการจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี