แสดงความยินดีกับรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรม การศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
19 มิถุนายน 2566

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566