ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกาะทอง
16 ตุลาคม 2565

         วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกาะทอง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในพิธีมีการร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหาร ทอดกฐินสามัคคี และรับฟังการกล่าวสัมโมทนียกถา จากหลวงพ่อสามดง จันทโชโต วัดอรัญพรหมาราม อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

        ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีทอดถวาย ณ วัดเกาะทองในครั้งนี้

      
                                  

  

 

         

ขอขอบคุณรูปภาพ : อ.เจษฎามาศ  คงสวัสดิ์

                             เพจ : ต้าเจอนี่ - Da's journey