วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 มิถุนายน 2565

           วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียน และผู้ปกครอง ในการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น