• ...

  โรงพยาบาลราชพฤกษ์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

         เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นตัวแทน นายแพทย์ธีรวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดย..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆดังนี้ ​1.รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน Asia Peak Got Challenge 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 25560 ณ จังหวัดหนองคา..

 • ...

  คลิปตัวอย่างการแนะนำตนเอง ภาษาจีน

  ตัวอย่างการแนะนำตนเอง ภาษาจีน  สำหรับให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวเอย่างและฝึกซ้อม เพื่อการแนะนำตนเองในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ..

 • ...

  กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SMD Family Golf 2017

  คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ ..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา และคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีรายระเอียดดังต่อไปนี..

 • ...

  มอบรางวัลเด็กนักเรียนที่ทำความดี จากกิจกรรมสารวัตรความดี

  เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) มอบรางวัลเพื่อเป็นการชื่นชมนักเรียนที่เป็นตัวอย่างการทำความดีของนักเรียน เช่น เก็บขยะ ทิ้งขยะลงถัง ปิดไฟ ปิดพัดลม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสารว..

 • ...

  ธ เสด็จ สู่ฟากฟ้าสรวงสวรรค์ รวมใจแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

  อาจารย์และนักเรียนสาธิตมอดินแดงทุกคนรวมดวงใจ 934 ดวง เป็นหนึ่งเดียวแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ด้วยการนั่งสมาธิ ..

 • ...

  รางวัลชนะเลิศ แบดมินตัน รางวัลถ้วยพระราชทาน

    เด็กหญิงพีรชาภา สันติวรากร (น้องคิยู) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ จากการแข่งขันรายการ DINO BADMI..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา และผู้บริหารทุกท่าน โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับรางวัล ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ..

 • ...

  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ โดยมีอาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอาจารย์ระดับชั้น ป.4 เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมในคร..

 • ...

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าสังเกตชั้นเรียนคณิตศาสตร์

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาชาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 35 คน เข้าสังเกตชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 และ ป.2  พร้อมสะท้อนผลการจัดชั้นเรียนในครั้งนี้ด้วย ..