กิจกรรมมอบรางวัลหนูน้อยยอดนักออม ระดับชั้น ป.6
4 กุมภาพันธ์ 2565

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 งานโรงเรียนธนาคารจัดกิจกรรมมอบรางวัล "หนูน้อยยอดนักออม" ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มียอดออมเงินสูงสุดในแต่ละห้อง โดยมี ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้ได้รับการสบันสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่นักเรียนให้รู้จักการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีนักเรียนที่มียอดเงินฝากสูงสุดจากบัญชีเงินฝากโรงเรียนธนาคาร ธกส.  ดังนี้
         1. เด็กชายพศวีร์   สิงห์ยะบุศย์    ป.6/1
         2. เด็กหญิงพราว  เรืองแสง         ป.6/2
         3. เด็กหญิงกุลปริยา   เถาวัลย์ดี   ป.6/3
         4. เด็กหญิงฐิติภัทรา   แก้วศิริ       ป.6/4

     ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร  (ธกส.) ที่สนับสนุนรางวัลให้แก่นักเรียนเป็น “หมอนผ้าห่มโรงเรียนธนาคาร A-school bus ”   มา ณ โอกาสนี้