• ...

  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานฯ

     ด้วยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนฯ กำหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ..

 • ...

  ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 26 พ.ย. 60

  คณะ กรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ    กำหนดการสม..

 • ...

  การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  การสอบปลายภาคของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา จะมีการจัดสอบนอกตารางในช่วงวันที่ 25-29 กันยายน 2560 และการสอบในตาราง จัดขึ้นในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 ในการนี้ทางโรงเรียนได้แจกเนื้อหาการสอบ และตารางสอบให้นักเรียนทุกคนแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 จึงขอให้นักเรียนทุกคนได้เตรี..

 • ...

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้แจกใบชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ปกครองจะสามารถชำระเงินได้ทางธนาคารตามที่ระบุในเอกสารการเงินที่แจกให้ และสามารถชำระเงินได้ระหว..

 • ...

  ตารางสอบ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2560

  ตารางสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาที่สอบในปีนี้ ประกอบด้วย 4 วิชาคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยมีการสอบ 2 รูปแบบคือ แบบอัตนัยและแบบปรนัย นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/212 ..

 • ...

  การจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ประกอบด้วย แบดมินตัน ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล และการแข่งขันวิ่งเดี่ยว วิ่งผลัด รวมถึงการโชว์เชียร์ของแต่ละคณะสี นอกจากนี้ยังมีกีฬาพื้นบ้าน (ชักเย่อ วิ่งผลัดเปลี่ยนผ้า วิ่งเยียบลูกโป่ง) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 กั..