กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
30 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561  โดยอาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และอาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)