ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
29 มกราคม 2561

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ ได้ 
โดยกดที่ลิงค์ => https://drive.google.com/open?id=1E2L923vWT0Kri24SDUef_I2pZmkDn674

ตัวอย่างรูปแบบกระดาษคำตอบ O-NET 
กดดูตัวอย่าง => https://drive.google.com/open?id=1uNf_qmQsJO543ot2GSy6jKy5PJ8NoYu6

ตัวอย่างข้อสอบ
กดดูตัวอย่าง => https://drive.google.com/open?id=15Q4DxIDrcDy78k9-nQAd8fkmVcTsZiaM

การตอบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย
กดดูตัวอย่าง => https://drive.google.com/open?id=1w0i6TmeD9WH-bgjWmNRlnlGpYnMd_H4b