ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานฯ
29 พฤศจิกายน 2560

   ด้วยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนฯ กำหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ 

   ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่สนใจให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับทราบ และหากสนใจที่จะให้นักเรียนได้เข้าร่วม ผู้ปกครองสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสอบถามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

อ่านรายละเอียดการแข่งขัน คลิกที่ลิงค์

/assets/2fa66d15/upload/files/%20%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%209_10_Dec_2017.pdf