• ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่

  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณงามความดี เป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านร..

 • ...

  โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธง (Smart Junior MC 2018)

          เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  ฝ่ายพัฒนานักเรียนและชุมชนสัมพันธ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์ธนะภัสล์ เฮ้าส์ทาคุณาพานิช  ได้จัดโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมหน้าเ..

 • ...

  รับมองราวบันได และทุนการศึกษา

  คุณสายสมร พลดงนอก ผู้ปกครองน้องโมที  มอบเงินบริจาคเพื่อจัดทำราวบันไดทางขึ้นอาคารเรียน 2  ชั้น 1 และเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท   โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้   ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู และวันเกียรติยศ ๔.๐๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูและวันเกียรติยศ ๔.๐๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่..

 • ...

  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ในระดับชั้นต่างๆ และนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีข..

 • ...

  วีดิทัศน์ กิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

       บันทึกกิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  จัดทำโดยคุณสุรกิจ จันทร์มหา คุณพ่อน้องหนูแก้ว ด.ญ.ประกายแก้ว  จันทร์มหา  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทำวีดิทัศน์ในทุกกิจกรรมด้วย..

 • ...

  ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560

                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hue University of Education ประเทศเวียดนาม

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hu..

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปีการศึกษา 2560

         เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา และ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)  ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาส..

 • ...

  นักเรียนออกกำลังกายยามเช้า กิจกรรม fit & firm

  เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกา พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกันนำออกกำลังกาย ในกิจกรรม Fit and Firm โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันพฤสบดี ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ..

 • ...

  ชมรมผู้ปกครองเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงเรียน

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และตัวแทนคณะกรรมการ  เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์สายชล&n..