• ...

  ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560

                 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)..

 • ...

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hue University of Education ประเทศเวียดนาม

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์  ประสานพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Hu..

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปีการศึกษา 2560

         เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา และ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)  ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาส..

 • ...

  นักเรียนออกกำลังกายยามเช้า กิจกรรม fit & firm

  เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกา พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกันนำออกกำลังกาย ในกิจกรรม Fit and Firm โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันพฤสบดี ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ..

 • ...

  ชมรมผู้ปกครองเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงเรียน

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และตัวแทนคณะกรรมการ  เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อาจารย์สายชล&n..

 • ...

  โรงพยาบาลราชพฤกษ์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

         เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นตัวแทน นายแพทย์ธีรวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น เข้ามอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท ให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดย..

 • ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอดินแดงขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆดังนี้ ​1.รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน Asia Peak Got Challenge 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 25560 ณ จังหวัดหนองคา..

 • ...

  คลิปตัวอย่างการแนะนำตนเอง ภาษาจีน

  ตัวอย่างการแนะนำตนเอง ภาษาจีน  สำหรับให้นักเรียนได้ดูเป็นตัวเอย่างและฝึกซ้อม เพื่อการแนะนำตนเองในชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ..

 • ...

  กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล SMD Family Golf 2017

  คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ ..