โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลับขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับชมรมผู้ปกครองส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าให้แก่สถานพินิจ
13 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.สุภาภรณ์​  ประสานพานิช​ รองผู้อำนวยการ​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น​ฝ่ายประถม​ศึกษา (มอดินแดง)​ และอาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) นำโดย คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ปกครอง​​ ได้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าที่ไม่ใช้แล้ว หรือชำรุด  โดยรวบรวมจากผู้ปกครองและอาจารย์ เพื่อส่งมอบให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการฝึกอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯ  ได้ใช้ในการฝึกและเรียนการซ่อมจนมีทักษะและความชำนาญ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวเมื่อออกมาสู่สังคมภายนอกต่อไป นอกจากนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดไปมอบให้เยาวชนใช้ในการฝึกทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้เยี่ยมชมงานฝีมือด้านการถัก การสานของเยาวชนพร้อมทั้งให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือของเยาวชนอีกด้วย