การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
14 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ปลี่ยนแปลงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่
เป็นผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
Join Zoom Meeting : https://kku-th.zoom.us/j/9308023988?pwd=aDlMam5vVUxER2xqQVlqUDVVa0M5dz09
Meeting ID: 930 802 3988 Passcode: 3535
 
การรับหนังสือ แบบเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน ป.1-6 รับหนังสือแบบเรียนพร้อมกันที่ห้องเรียนของนักเรียน
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ผู้ปกครองโปรดเตรียมภาพหลักฐานการชำระเงินไว้แสดง ในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานในระบบออนไลน์ได้