• ...

  ค่ายท้องฟ้ายามราตรี

  1 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมท้องฟ้ายามราตรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาว เทคโนโลยีอวกาศ และได้รับประสบการณ์ในการดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ โดยวิทยากรคือ ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาพกิจกรรมทั้งหมด&n..

 • ...

  ตลาดนัดมอดินแดงหรรษาพาเพลิน

  31 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม "ตลาดนัดมอดินแดงหรรษาพาเพลิน" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปันและมีจิตสาธารณะ ได้เรียนรู้ระบบการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน นักเรียนได้รับทั้งความสนุก..

 • ...

  กิจกรรมเบ๊น โบ๊ท

  วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2562 ทีมงาน เบ๊น โบ๊ท ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยกิจกรรมประกอบด้วยละครหุ่นแนะนำน้องๆ ในการดูแลสุขภาพ การเป็นเด็กดีไม่ลักขโมย และพาเล่นเกม พร้อมทั้งแจกของรางวัลให้กับน..

 • ...

  ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ "ขอนแก่น SMD 4.0"

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการบูรณาการแบบสหวิทยาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อการเรียนรู้แบบบูรณาการ “ขอนแก่น SMD 4...

 • ...

  กิจกรรมวันครู

  16 มกราคม 2562 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ..

 • ...

  ศึกษานอกสถานที่ ป.1

  15 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และการดำรงชีวิตของไดโนเสาร์  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ ..

 • ...

  พิธี น้อมบูชาครู

  วันที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธี น้อมบูชาครู เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องในวันครู 16 มกราคม ของทุกปี ..

 • ...

  กิจกรรมลุ้นรางวัล

  14 มกราคม  2562 งานธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมลุ้นรางวัล เด็กๆ มาฝากเงินได้ลุ้นรางวัลทุกคน  

 • ...

  น้องอนุบาล 2 เยี่ยมชมโรงเรียน

  9 มกราคม 2562 น้องอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งกิจกรรมนี้มีการจัดต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี   ..

 • ...

  The IEC English Camp 2019

  It’s Time for English Camp!!! The IEC English Camp 2019 was held on 2 days at The Demonstration Elementary School of Khon Kaen University (Mordindang) The purpose of the camp is to promote English language usage in communication through the camp activities, in order to develop the Englis..

 • ...

  สวัสดีปีใหม่ 2562

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การมอบกระเช้าปีใหม่แสดงความขอบคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ไมตรีอินทร์ประส..

 • ...

  กิจกรรมวันคริสต์มาส

  25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันคริสต์มาส ..

 • ...

  ค่ายศิลปะ 2561

  22 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายศิลปะ ณ วัดสวนวารีวัฒนาราม  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น และหอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและปฏิบัติกิจกรรมด้านศิลปะตามศักยภาพ  อีกทั้ง..