ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
23 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนและห้องเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่สมัครเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 เรียนระหว่างวันที่  27 มีนาคม - 28 เมษายน  2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน กลุ่มเรียนและห้องที่ใช้เรียน รวมถึงศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ดังรายละเอียด

    หมายเหตุ
         1. กรณีที่รายชื่อนักเรียนผิดขอให้นักเรียนมาแจ้งอาจารย์ที่สอนในวันแรก เพื่อแก้ไขได้ที่ห้องเรียน
         2. ตารางเรียนของนักเรียนจะแจกเอกสารให้ในวันเรียนวันแรก
         3. เปิดเรียนวันแรก วันที่ 27 มีนาคม 2566 ขอให้นักเรียนทุกคน มาโรงเรียนเวลา 08.00 น.

       

     

    

 

  

 

   

 

ตารางเรียน