• ...

  การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

        เมื่อวันนที่ 10 สิงหาคม 2561ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “แนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ” โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยา..

 • ...

  ภาษีจีนน่ารู้ (เตรียมสอบกลางภาค 1/1561)

  วีดิทัศน์แนะนำสำหรับเตรียมสอบสนทนาภาษาจีน กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5&nbs..

 • ...

  กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

       26 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกกาคม 2561 โดยมีอาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา เป็นประธานในพิธ..

 • ...

  ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยอาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่

  วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณงามความดี เป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านร..

 • ...

  โครงการอบรมผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธง (Smart Junior MC 2018)

          เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  ฝ่ายพัฒนานักเรียนและชุมชนสัมพันธ์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์ธนะภัสล์ เฮ้าส์ทาคุณาพานิช  ได้จัดโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมหน้าเ..

 • ...

  รับมองราวบันได และทุนการศึกษา

  คุณสายสมร พลดงนอก ผู้ปกครองน้องโมที  มอบเงินบริจาคเพื่อจัดทำราวบันไดทางขึ้นอาคารเรียน 2  ชั้น 1 และเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท   โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้   ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู และวันเกียรติยศ ๔.๐๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูและวันเกียรติยศ ๔.๐๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งที่..

 • ...

  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

  วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ในระดับชั้นต่างๆ และนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีข..

 • ...

  วีดิทัศน์ กิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

       บันทึกกิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  จัดทำโดยคุณสุรกิจ จันทร์มหา คุณพ่อน้องหนูแก้ว ด.ญ.ประกายแก้ว  จันทร์มหา  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทำวีดิทัศน์ในทุกกิจกรรมด้วย..