• ...

  ศึกษานอกสถานที่ ป.4

  29 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ออร่าฟาร์ม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การรีดนมวัว  การทำไอศกรีม การปลูกต้นกล้า เป็นต้น  ..

 • ...

  โรงเรียนยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก

  22 สิงหาคม 2561 ทันตแพทย์จากโรงพยายามทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาตรวจสุขภาพช่องปากให้แก้นักเรียน ในโครงการ "โรงเรียนยิ้มฟันใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก"  ..

 • ...

  กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 ฝ่าย ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียร..

 • ...

  "เพลงกล่อมลูก" โดยผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค

  17 สิงหาคม 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตการร้องเพลงกล่องลูกให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ฟัง เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยผู้ที่มาสาธิตการร้องเพลงกล่อมลูกประกอบด้วย      1. นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น นั..

 • ...

  นักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

     16 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อหลัก : “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” หัวข้อย่อย : “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”&..

 • ...

  กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 166 คน เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โดยก่อนออกเดินทาง ผศ.อารีย์ พาวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้โอวาท ให้ข้อคิดในการศึกษานอกสถานที่ ..

 • ...

  การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

        เมื่อวันนที่ 10 สิงหาคม 2561ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหัวข้อ “แนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ” โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยา..

 • ...

  ภาษีจีนน่ารู้ (เตรียมสอบกลางภาค 1/1561)

  วีดิทัศน์แนะนำสำหรับเตรียมสอบสนทนาภาษาจีน กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5&nbs..

 • ...

  กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

       26 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกกาคม 2561 โดยมีอาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา เป็นประธานในพิธ..

 • ...

  ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยอาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่..