ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
22 สิงหาคม 2565

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนากระบวนการ/โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพของนักศึกษาวิชาชีพครู (PLC)” การเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ใน รูปแบบ Hybrid  

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการเข้าผ่าน โปรแกรม Zoom meeting