• ...

  สำรวจข้อมูลเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2/2564

  โรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านตอบแบบสำรวจข้อมูล เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน ตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับการเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ในการนี้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ภายในวันจันทร์..

 • ...

  จัดทำกระทงบก ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  15​ พฤศจิกายน​ 2564​ อ.เจษฎามาศ​ คงสวัสดิ์​ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์​  พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอน​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น​  ฝ่ายประถมศึกษา​(มอดินแดง)​ได้นำกระทงบกที่นักเรียน​ผู้ปกครองและคณาจารย์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน นำส่ง..

 • ...

  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT : Youth Chinese Test)

  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-10.00 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Confucius Institute at Khon Kaen University)จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT : Youth Chinese Test) สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ซึ่งใ..

 • ...

  ตารางเรียนแบบ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

  ตารางเรียนแบบ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564         ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 26/2564) เรื่อง เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา จะเปิดเรียนภาคเรียน..

 • ...

  การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียม e-mail@satit.kku.ac.th สำหรับนักเรียน

  การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียม e-mail@satit.kku.ac.th สำหรับนักเรียน   ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดเตรียม e-mail@satit.kku.ac.th ให้สำหรับนักเรียนเพื่อรองรับการบริหารจัดการและการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียน ขอความกรุณาผู้ปกครองโปรดกรอกแบบสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อโรงเรี..

 • ...

  การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

            วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำล..

 • ...

  แบบสำรวข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ปกครอง

  แบบสำรวข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ปกครอง               เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทางโรงเรียนใคร่ขอสำรวจข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจ..

 • ...

  สาธิตปันน้ำใจสู่ “ผู้ประสบอุทกภัย” จังหวัดขอนแก่น

       วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น นำโดยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานชมรมผู้ปกครองและ..