• ...

  ปลูกต้นดาวเรืองในสวน

  อาจารย์ชาญ จิตพิลัย ได้พานักเรียนชั้น ป.6/2 และ ป.6/4 ช่วยกันนำต้นดาวเรืองที่นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแล ลงปลูกบริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   นอกจากนี้ จะมีการปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนอีกต่อไป     &..

 • ...

  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (1)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมพลังแห่งความภักดี จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยมีน..

 • ...

  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (2)

  กิจกรรมรวมพลักแห่งความภักดี จัดขึ้น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมที่สำคัญคือ ๑. กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม ๒. กิจกรรมแปรอักษร รัชกาลที่ ๙ และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓. กิจ..

 • ...

  ห้องสมุดโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านบริการสารสนเทศ

  วันที่ 20 กันยายน 2560 ตัวแทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบตัวแทนผู้บริหาร นำโดย ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ เพื่อมอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลดีเด่น ประเภทบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในงานประกวดผลงาน 8 th KKUL Share & Learn..

 • ...

  ค่ายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ชมภาพทั้งหมดที่นี่ : https://drive.google.com/drive/folders/0B1tOKQpybz... ..

 • ...

  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 จัดโดย โรงเรียนจินตคณิตศึกษา (Pama Thailand) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ปร..

 • ...

  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน (Open class) เพื่อสาธิตการสอนวิชาศิลปะ ชั้น ป.2 และวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ในการประชุมวิชาการ ICER 2017 ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อแ..

 • ...

  กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้ปกครองและผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี ..

 • ...

  นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันแบดมินตันระดับประเทศ

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 อาจารย์ธนะภัศล์  เฮ้าทาคุณาพาณิช เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้กับเด็กหญิงพีรชาภา สันติวรากร นักเรียนชั้น ป.6/2 ในโอกาสผ่านกรคัดเลือกจาก กกท. ในโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport Hero) และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร..

 • ...

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้น ป.4-6 จัดซุ้มวิทย์ ให้ความรู้และสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2560 ..

 • ...

  อบรมแนวทางในการขอวิทยฐานะ

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณาจารย์เข้าร่วมอบรม "แนวทางในการขอวิทยฐานะ" เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ โดยมี อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า เป็นวิทยากรในครั้งนี้..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560..

 • ...

  การแสดง Science Show จากพี่มัธยม

  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สาธิตการแสดง Science Show ให้น้องๆ ดูในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ..

 • ...

  อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 อาจารย์จาก Khangkai Teacher Training College ประเทศ สปป.ลาว จำนวน 8 ท่าน นำโดย Mr.Vanny Yangchiamoua เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม Lesson Study ในระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ในครั้งนี้เป็นการสาธิตการเปิดชั้น..

 • ...

  นักเรียนสอบ O-net 100 คะแนนเต็ม

  นักเรียนที่สอบ O-net ได้ 100 คะแนนเต็ม การทดสอบในปีการศึกษา 2559 เข้ารับเกียรติบัตรจากศึกษาธิการจังหวัด  ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนด้วย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560  1. ด.ญ.พิทยาภร..