โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Junior MC ก้าวสู่เวทีกิจกรรม ครั้งที่ 4”
27 ธันวาคม 2564

     วันที่ 25 ธันวาคม 2564  ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัด “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Junior MC ก้าวสู่เวทีกิจกรรม ครั้งที่ 4” หัวข้อ “จุดประกายผู้นำ..กล้าทำและกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์” และ “การเป็นพิธีกรมืออาชีพ MC Professional” ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนผู้ที่มีความสนใจ

    โดยในการจัดอบรมภาคเช้าในหัวข้อ "Smart Junior MC ก้าวสู่เวทีกิจกรรม ครั้งที่ 4" ได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาภรณ์  มามุข หัวหน้างานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร และในการจัดอบรมภาคบ่าย ในหัวข้อ “การเป็นพิธีกรมืออาชีพ MC Professional” ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชิต  เผือกนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) เป็นวิทยากร

     การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างมาก และนับว่าเป็นโครงการที่ช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทักษะในการพูดอย่างมีวาทศิลป์และการเป็นพิธีกรมืออาชีพให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี