คณบดีคณะศึกษาศาสตร์แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ NT วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม
21 ธันวาคม 2564

อังคารที่​ 21​ธันวาคม​ 2564 รศ.ดร.สุมาลี​ ชัยเจริญ​ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์แบะรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น​ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรที่ได้รับจาก สพฐ. แก่เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีพรรณ​ ​นักเรียนชั้น​  ป.4/1 ที่สอบ NT ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน​  ทางโรงเรียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณมา​ ณ​  โอกาสนี้