• ...

  กิจกรรมอำลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1/2561

  1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมอำลานักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมจัดในช่วงเช้าบริเวณหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของผู้สอน ..

 • ...

  มุฑิตาจิต คุณสัมฤทธิ์ สุ่มทอง

  1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการแด่คุณสัมฤทธิ์ สุ่มทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้โรงเรียนด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ  ..

 • ...

  มุฑิตาจิต อ.ปรีชา บุญณะโชติ

  28 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต แก่อาจารย์ปรีชา บุญณะโชติ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ทำงานครบวาระอายุกราชด้วยความเสียสละทุ่มเท ..

 • ...

  มุฑิตาจิต 2561

  23 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2561 ..

 • ...

  ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

  21 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ประชุมเพื่อกลั่นกรองโครงการ และกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562  ..

 • ...

  นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 พื้นที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่น

  วันที่ 19 กันยายน 2561 นายโกศล ภูวนัยวีระพงศ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนไทยที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี ในปีนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับคัดเ..

 • ...

  กิจกรรมลุ้นรางวัลกับธนาคารโรงเรียน

  งานธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่นำเงินมาฝากที่ธนาคารโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะรักการออม โดยนักเรียนทุกคนที่นำเงินมาฝาก จะได้จับฉลากลุ้นรางวัล กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 17 และ 19 กันยายน 2561  รางวัลที่ 1  เด็กหญิง ชญาดา  สุวรรณทอง ..

 • ...

  การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

  6 -7 กันยายน 2561 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล แชร์บอล แบดมินตัน กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน คือ     1) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น  ..

 • ...

  ศึกษานอกสถานที่ ป.4

  29 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ออร่าฟาร์ม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การรีดนมวัว  การทำไอศกรีม การปลูกต้นกล้า เป็นต้น  ..

 • ...

  โรงเรียนยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก

  22 สิงหาคม 2561 ทันตแพทย์จากโรงพยายามทันตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมาตรวจสุขภาพช่องปากให้แก้นักเรียน ในโครงการ "โรงเรียนยิ้มฟันใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก"  ..

 • ...

  กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 ฝ่าย ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียร..

 • ...

  "เพลงกล่อมลูก" โดยผู้ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค

  17 สิงหาคม 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตการร้องเพลงกล่องลูกให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ฟัง เพื่อเป็นส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยผู้ที่มาสาธิตการร้องเพลงกล่อมลูกประกอบด้วย      1. นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น นั..

 • ...

  นักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

     16 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อหลัก : “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” หัวข้อย่อย : “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย”&..

 • ...

  กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 166 คน เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โดยก่อนออกเดินทาง ผศ.อารีย์ พาวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ให้โอวาท ให้ข้อคิดในการศึกษานอกสถานที่ ..