• ...

  ป.2 ศึกษานอกสถานที่

  8 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 2 เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  ..

 • ...

  กิจกรรม วัน halloween ยังไม่ได้เผยแพร่

                   วันที่ 1 พฤษจิกายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม วัน halloween โดยได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมตอบคำถามในกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา   ..

 • ...

  กฐินสามัคคี 2561

  เช้าวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายปัจจัยในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดเกาะทอง โดยปัจจัยที่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรได้ร่วมกันถวายในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 58,636 บาท ..

 • ...

  ต้อนรับนักศึกษาปฏิบัติการสอน 2/2561

  4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดประชุมต้อนรับนักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งปฐมนิเทศให้นักศึกษาได้รับทราบข้อปฏิบัติของการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน   ..

 • ...

  กิจกรรมอำลา นักศึกษาปฏิบัติการสอน 1/2561

  1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมอำลานักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมจัดในช่วงเช้าบริเวณหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของผู้สอน ..

 • ...

  มุฑิตาจิต คุณสัมฤทธิ์ สุ่มทอง

  1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการแด่คุณสัมฤทธิ์ สุ่มทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้โรงเรียนด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ  ..

 • ...

  มุฑิตาจิต อ.ปรีชา บุญณะโชติ

  28 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต แก่อาจารย์ปรีชา บุญณะโชติ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ทำงานครบวาระอายุกราชด้วยความเสียสละทุ่มเท ..

 • ...

  มุฑิตาจิต 2561

  23 กันยายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) จัดกิจกรรมมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2561 ..

 • ...

  ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562

  21 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ประชุมเพื่อกลั่นกรองโครงการ และกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562  ..

 • ...

  นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 พื้นที่คลังปิโตรเลียมขอนแก่น

  วันที่ 19 กันยายน 2561 นายโกศล ภูวนัยวีระพงศ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนไทยที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดี ในปีนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้รับคัดเ..

 • ...

  กิจกรรมลุ้นรางวัลกับธนาคารโรงเรียน

  งานธนาคารโรงเรียนจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่นำเงินมาฝากที่ธนาคารโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะรักการออม โดยนักเรียนทุกคนที่นำเงินมาฝาก จะได้จับฉลากลุ้นรางวัล กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 17 และ 19 กันยายน 2561  รางวัลที่ 1  เด็กหญิง ชญาดา  สุวรรณทอง ..

 • ...

  การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

  6 -7 กันยายน 2561 จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล แชร์บอล แบดมินตัน กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน คือ     1) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น  ..