การลงเวลานัดประเมินผลการเรียน 2/2564
27 กุมภาพันธ์ 2565

การลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

         ด้วยการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 4 มีนาคม 2565  ทางโรงเรียนจะมีการประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนเป็นประจำในทุก ๆ ภาคการศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2564 นี้ จะทำการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565  ณ ห้องเรียนของนักเรียน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านโปรดลงเวลานัดประเมินผล โดยสามารถลงเวลานัดประเมินได้ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์  - 2 มีนาคม 2565

ระบบลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564