การลงเวลานัดประเมินผลการเรียน 1/2565
25 กันยายน 2565

การลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

         คำชี้แจง : ด้วยการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 30 กันยายน 2565  ทางโรงเรียนจะมีการประเมินผลการเรียนร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนเป็นประจำในทุก ๆ ภาคการศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่ 1/2565 นี้ จะทำการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565  ณ ห้องเรียนของนักเรียน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านโปรดลงเวลานัดประเมินผล โดยสามารถลงเวลานัดประเมินได้ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

ระบบลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565