คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน
13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.เจษฎามาศ คงสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และ อ.ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะนักกีฬาและอาจารย์ผู้ดูแลในการฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของบริโภคให้แก่คณะนักกีฬาแบดมินตัน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)


ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/SatitSamakkeeSatitkku