ชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์"
25 พฤศจิกายน 2565

   วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 "พิบูลบำเพ็ญเกมส์" ณ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เป็นประธานในการมอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดี โดยนักเรียนที่เข้ารับรางวัล มีดังนี้


กีฬาเทนนิส


กีฬาแบดมินตัน


กีฬาฟุตบอล


กีฬาฟุตซอล


กีฬาหมากกระดาน (หมากฮอสไทย)


กีฬากอล์ฟ