• ...

  กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา และผู้บริหารทุกท่าน โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับรางวัล ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน  ..

 • ...

  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ โดยมีอาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และอาจารย์ระดับชั้น ป.4 เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรมในคร..

 • ...

  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าสังเกตชั้นเรียนคณิตศาสตร์

  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาชาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 35 คน เข้าสังเกตชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 และ ป.2  พร้อมสะท้อนผลการจัดชั้นเรียนในครั้งนี้ด้วย ..

 • ...

  ปลูกต้นดาวเรืองในสวน

  อาจารย์ชาญ จิตพิลัย ได้พานักเรียนชั้น ป.6/2 และ ป.6/4 ช่วยกันนำต้นดาวเรืองที่นักเรียนทุกคนช่วยกันดูแล ลงปลูกบริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)   นอกจากนี้ จะมีการปลูกต้นดาวเรืองในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนอีกต่อไป     &..

 • ...

  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (1)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมพลังแห่งความภักดี จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ" เพื่อประกาศความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยมีน..

 • ...

  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (2)

  กิจกรรมรวมพลักแห่งความภักดี จัดขึ้น ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีกิจกรรมที่สำคัญคือ ๑. กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม ๒. กิจกรรมแปรอักษร รัชกาลที่ ๙ และสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๓. กิจ..

 • ...

  ห้องสมุดโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่น ด้านบริการสารสนเทศ

  วันที่ 20 กันยายน 2560 ตัวแทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบตัวแทนผู้บริหาร นำโดย ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ เพื่อมอบสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลดีเด่น ประเภทบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ในงานประกวดผลงาน 8 th KKUL Share & Learn..

 • ...

  ค่ายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางเข้าค่ายวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ชมภาพทั้งหมดที่นี่ : https://drive.google.com/drive/folders/0B1tOKQpybz... ..

 • ...

  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 อาจารย์สายชล จิตภิลัย รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 จัดโดย โรงเรียนจินตคณิตศึกษา (Pama Thailand) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ปร..

 • ...

  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียน (Open class) เพื่อสาธิตการสอนวิชาศิลปะ ชั้น ป.2 และวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 ในการประชุมวิชาการ ICER 2017 ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 49 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีนักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อแ..

 • ...

  กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เล่นกีฬา เสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้ปกครองและผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างดี ..

 • ...

  นักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันแบดมินตันระดับประเทศ

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 อาจารย์ธนะภัศล์  เฮ้าทาคุณาพาณิช เป็นตัวแทนในการมอบรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้กับเด็กหญิงพีรชาภา สันติวรากร นักเรียนชั้น ป.6/2 ในโอกาสผ่านกรคัดเลือกจาก กกท. ในโครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport Hero) และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร..

 • ...

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้น ป.4-6 จัดซุ้มวิทย์ ให้ความรู้และสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-3 เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2560 ..

 • ...

  อบรมแนวทางในการขอวิทยฐานะ

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณาจารย์เข้าร่วมอบรม "แนวทางในการขอวิทยฐานะ" เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ โดยมี อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า เป็นวิทยากรในครั้งนี้..

 • ...

  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

    คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560..