• ...

  แสดงความยินดีแด่ผู้สำเร็จการศึกษา 2561

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร บุตร-ธิดา ของบุคลากร รวมถึงนักศึกษาที่เคยปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี 2561               อ..

 • ...

  นักเรียน ป.5 ศึกษาดูงานการฝึกอบรมอาชีพ

  17 ธันวาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน ณ  ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างในชุมชน  มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่างๆ ..

 • ...

  กิจกรรมวิชาภูมิปัญญาอีสาน ป.4

  วิชาภูมิปัญญาอีสาน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) การจัดการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสานซึ่งเป็นภูมิลำเนาของนักเรียนเอง ..

 • ...

  ค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561

  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรซึ่งตั้งขึ้นตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Southwest University และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (The Office of Chinese Language International : Hanban) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิท..

 • ...

  การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลาง (YCT) และค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

  วันเสาร์ที่17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ภาษาจีนกลาง (Youth Chinese Test :  YCT) และจัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนร..

 • ...

  ตรวจสุขภาพประจำปี

  19 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาแพทยศาสตร์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าทำการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ฝายพยาบาลดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี ..

 • ...

  นักเรียนชั้น ป.5 ศึกษานอกสถานที่

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ที่..

 • ...

  ค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

  ค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั..

 • ...

  ป.2 ศึกษานอกสถานที่

  8 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 2 เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  ..

 • ...

  กิจกรรม วัน halloween ยังไม่ได้เผยแพร่

                   วันที่ 1 พฤษจิกายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม วัน halloween โดยได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ร่วมตอบคำถามในกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา   ..

 • ...

  กฐินสามัคคี 2561

  เช้าวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายปัจจัยในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดเกาะทอง โดยปัจจัยที่ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรได้ร่วมกันถวายในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 58,636 บาท ..

 • ...

  ต้อนรับนักศึกษาปฏิบัติการสอน 2/2561

  4 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดประชุมต้อนรับนักศึกษาปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งปฐมนิเทศให้นักศึกษาได้รับทราบข้อปฏิบัติของการปฏิบัติการสอนในโรงเรียน   ..