• ...

  คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน

  วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.เ..

 • ...

  กิจกรรมอำลานักศึกษาปฎิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมอำลานักศึกษาปฎิบัติการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เป็นผู้นำในการกล่าวแสดงความยินดีและอำลานักศึกษาปฎิ..

 • ...

  คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬากอล์ฟ

  วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดย อ.ธนะภัศล์  เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะนั..

 • ...

           วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ และสวนไตรเทพ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น        ..

 • ...

  กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     วันที่ 9 สิงหาคม 2565 อาจารย์และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ    1) เพื่อถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และเรียนรู้แหล่งเรี..

 • ...

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open class) ประจำปีการศึกษา 2565

         เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม  2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ครั้งที่ 1 ภายใต้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ซึ่งดำเนินการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นก..

 • ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

              ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัด กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารหลังคาคลุม และบริเวณถ่ายทอดสัญญาณบันไดกลาง อาคารเรียน 1       ..

 • ...

  กิจกรรมวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยรูปแบบของกิจกรร..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่ " ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ประสานพานิช รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบไปด้วยการรับชมประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่  การแ..

 • ...

  พิธีไหว้ครู 2565

        วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)     ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 35 ปีโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ประส..