• ...

    การแสดง Science Show จากพี่มัธยม

    นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สาธิตการแสดง Science Show ให้น้องๆ ดูในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ..

  • ...

    นักเรียนสอบ O-net 100 คะแนนเต็ม

    นักเรียนที่สอบ O-net ได้ 100 คะแนนเต็ม การทดสอบในปีการศึกษา 2559 เข้ารับเกียรติบัตรจากศึกษาธิการจังหวัด  ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนด้วย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560  1. ด.ญ.พิทยาภร..