• ...

  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

            วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้จะเก..

 • ...

  การมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565

  การมอบตัวนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 **การมอบตัวนักเรียน ป.1 ผ่านระบบออนไลน์ ปิดระบบแล้ว  นักเรียนที่ไม่ได้มอบตัวตามเวลาที่กำหนด ขอให้ติดต่อที่งานทะเบียน หรือโทรสอบถามรายละเอียดที่ 043-203070 ติดต่อ คุณชลธิชา การมอบตัวนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Online     ..

 • ...

  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

               วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) นำโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ได้ดำเนินจัดโครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อฝึกใ..

 • ...

                                                    วันที่​ 18​ กุมภาพันธ์​ 2565​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์​ ประสานพานิช​ รักษาการรองผู้อำนวยการ​โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลั..

 • ...

  กิจกรรม "วันมาฆบูชา"

              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกกรรม  ทางโรงเรียนได้มีกา..

 • ...

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

  เว็บไซต์ สทศ. เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212           >> ดูตัวอย่างกระดาษคำตอบวิชาต่างๆ            >> รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) ..

 • ...

  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

       วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ให้กับนักเรียนทั้งที่เรียน Online และ Onsite โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เป็นป..

 • ...

  จัดทำกระทงบก ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม

  15​ พฤศจิกายน​ 2564​ อ.เจษฎามาศ​ คงสวัสดิ์​ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์​  พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอน​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น​  ฝ่ายประถมศึกษา​(มอดินแดง)​ได้นำกระทงบกที่นักเรียน​ผู้ปกครองและคณาจารย์ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน นำส่ง..

 • ...

  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT : Youth Chinese Test)

  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-10.00 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Confucius Institute at Khon Kaen University)จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT : Youth Chinese Test) สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 ซึ่งใ..