• ...

  การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

            วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้ง 7 ฝ่าย เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำล..

 • ...

  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา2564

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม”วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ” ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช ..

 • ...

  พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

  พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564 25 มิถุนายน 2564 ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่และอาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการ​  โดยมีพ่อพรา..

 • ...

  กิจกรรมมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

      วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.15-11.30 น.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 35 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) โดยม..

 • ...

  การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

            23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อทำหน้าที่ในปีการศึกษา 2564 นี้ อนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามการปกครองในร..

 • ...

  กิจกรรมวันมาฆบูชา

                  วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้ทำบุญ ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และทำจิตใจให้ผ่องใส เนื่อ..

 • ...

  กิจกรรมสวัสดีปีใหม่จีน 新年快乐” ปีการศึกษา 2563

      วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.05-09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) โดยหลักสูตรภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่จีน   新年快乐 โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การกล่าวคำอวยพร โดยรักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอน..

 • ...

  กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"

  17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย" โดยวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้คือ อาจารย์ภราดร เสมาเพชร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู..

 • ...

  โครงการอบรมการเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธง Smart junior MC 2020 ครั้งที่3

  เสาร์ที่8สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) โดยฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมการเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธง Smart junior MC 2020 ครั้งที่3...ให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563ในหัวข้อ “จุดประกายผู้นำ...ก..

 • ...

  พิธีไหว้ครู 2563

     ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เ..

 • ...

  พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

  เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวาระนี้ โดยจัดจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น ซึ่งในปีนี้กิจกรรมประกอบไปด้วย คณะผู้บริหา..

 • ...

  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน  35  คน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยข..