• ...

  ลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  ลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ด้วยการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการประเมินผลร่วมกับผู้ปกครองในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรีย..

 • ...

  ประชาสัมพันธ์การสอบ LPMC วันเวลาสอบ : วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สนามสอบ : สนามเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  เปิดรับสมัคร : 1 ส.ค.- 1 ก.ย. 2566 หมายเหตุ : นักเรียนโรงเรียนสาธิตม..

 • ...

  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

          โรงเรียนเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์” วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนภัสล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช รองผู้..