• ...

  การทดสอบ YCT และ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน YCT (Youth chinese test) และกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีท่านคณบดีคณะศึกษาศา..

 • ...

  สาธิตปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยในจังหวัดขอนแก่น

  3 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ทั้งฝ่ายประถมศึกษาและฝ่ายมัธยมศึกษา ร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูฯ ช่วยกันนำสิ่งของที่อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบ้านไผ่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "โพดุล"..

 • ...

  กิจกรรมบอกรักแม่ วันแม่แห่งชาติ 2562

  ประมวลภาพกิจกรรม ​ "บอกรักแม่" กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ..

 • ...

  อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม Open class

  วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิช..

 • ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์

  วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้   ระดับชั้น ป.1-3  แข่งเขียนสะกด  1. เด็กหญิงกานต์รวี ..

 • ...

  โครงการอบรมพัฒนาจิต "ยุวสาสมาธิ"

  19-21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดโครงการอบรมพัฒนาจิต "ยุวสาสมาธิ" โดยมี ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง นำคณะวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ความรู้และนำนักเรียนทุกระดับชั้นได้ฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต นั่ง..

 • ...

  ศึกษาดูงาน โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่

  14 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปศึกษาดูงาน “การเรียนการสอนยุคเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ความเป็นครูมืออาชีพ”  ณ โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่    ..

 • ...

  กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้น ป.6

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) เดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า และวัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. กิจกรรมค..

 • ...

  กิจกรรมอบรมยาเสพติด

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม การอบรมยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562  การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น มาร่วมเป็นวิทยากรจัดอบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณห้องประชุมสุมนต์ ส..

 • ...

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีการประกวดและแข่งขันความสามารถทักษะด้านการใช้ภาษาไทย ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันเขียนคำศัพท์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก..

 • ...

  พิธีถวายพระพรชัยมลคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่10

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีถวายพระพรชัยมลคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ในวันศุกร์ ที่ 26  กรกฎาคม 2562 ณ  บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา..