• ...

    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2

    27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 2 ที่จะขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (หลักสูตรคู่ขนาน) หรือ IEC ก่อนผู้ปกครองจะตัดสินในเลือกหลักสูตรให้บุตร ธ..

  • ...

    The IEC English Camp 2019

    It’s Time for English Camp!!! The IEC English Camp 2019 was held on 2 days at The Demonstration Elementary School of Khon Kaen University (Mordindang) The purpose of the camp is to promote English language usage in communication through the camp activities, in order to develop the Englis..