• ...

  การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ฝ่ายการเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้แจกใบชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ปกครองจะสามารถชำระเงินได้ทางธนาคารตามที่ระบุในเอกสารการเงินที่แจกให้ และสามารถชำระเงินได้ระหว..

 • ...

  ตารางสอบ O-net ป.6 ปีการศึกษา 2560

  ตารางสอบ O-net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาที่สอบในปีนี้ ประกอบด้วย 4 วิชาคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทยมีการสอบ 2 รูปแบบคือ แบบอัตนัยและแบบปรนัย นักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/212 ..

 • ...

  การจัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ประกอบด้วย แบดมินตัน ฟุตบอล 7 คน แชร์บอล และการแข่งขันวิ่งเดี่ยว วิ่งผลัด รวมถึงการโชว์เชียร์ของแต่ละคณะสี นอกจากนี้ยังมีกีฬาพื้นบ้าน (ชักเย่อ วิ่งผลัดเปลี่ยนผ้า วิ่งเยียบลูกโป่ง) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 กั..