รับสมัครนักเรียนปฏิบัติหน้าที่หนูน้อยธนาคาร
14 มิถุนายน 2566

      โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ "หนูน้อยธนาคาร" โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกทักษะสร้างเสริมประสบการณ์จริงในการบริหารจัดการด้านการเงิน การธนาคารของโรงเรียน 

         ติดต่อรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ อาจารย์มณิสรา ดวงมณี ณ ห้องโรงเรียนธนาคาร อาคาร 1 ชั้น 2

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://shorturl.at/eruQX