เปิดบัญชีโรงเรียนธนาคาร
หมวดหมู่ :
7 มิถุนายน 2566

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนที่ยังไม่มีบัญชีโรงเรียนธนาคารแบบ A-School เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชี ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และ เงินฝากเริ่มต้น 100 บาท โดยให้นักเรียนส่งเอกสารได้ที่ครูประจำชั้น