ลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
24 กุมภาพันธ์ 2566

การลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำชี้แจง : ด้วยการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จะเสร็จสิ้นลงในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนจะมีการประเมินผลร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนเป็นประจำในทุก ๆ ภาคการศึกษา ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2565 นี้ จะทำการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในวันอาทิตย์ ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ห้องเรียนของนักเรียน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านโปรดลงเวลานัดประเมินผล โดยสามารถลงเวลานัดประเมินผลได้ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566

ระบบลงเวลานัดประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565