การชำระค่าหนังสือ ปีการศึกษา 2565
8 พฤษภาคม 2565
การชำระค่าหนังสือ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

เพื่อให้การดำเนินการชำระค่าหนังสือและสมุด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ปกครองทุกท่าน อ่านรายละเอียดต่าง ๆให้ครบถ้วน และดำเนินการตามวัน เวลา ที่กำหนด

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และค่าหนังสือ เพื่อดูยอดที่ต้องชำระตามใบรายช่ือ
      

       

     

     

     

     


​​2. โอนชำระค่าหนังสือ ตั้งแต่วันนี้ - 12 พฤษภาคม 2565
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 421-088930-3
ชื่อบัญชี : นางเกษร รามัญวงษ์ และ/หรือนางศิราวรรณ​ บุญสุข และ/หรือนางจีรนันทร์ แก่นนาคำ

** อย่าลืม พิมพ์ชื่อ สกุล ชั้น เลขที่ของนักเรียน ในหลักฐานการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
*** ผู้ปกครองมีลูกหลายคน โปรดโอนแยกสลิป ไม่โอนรวมกัน


3.  ส่งหลักฐานการชำระเงิน ในระบบส่งหลักฐานออนไลน์  


   smiley เปิดระบบ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
   enlightened ปิดระบบ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น.

⭐️⭐️ขยายเวลาเปิดระบบรับหลักฐาน ถึง 12 พฤษภาคม 2565


4. ตรวจสอบข้อมูล การส่งหลักฐานค่าหนังสือได้ที่หน้าเว็บไซต์ส่งหลักฐาน (ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในวันที่ 9-12 พ.ค. 65 เท่านั้น)


วันรับหนังสือ 21 พฤษภาคม 2565
(วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ติดตามข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมที่เว็บไซต์โรงเรียน)
หากหลักฐานการชำระเงินไม่ชัดเจน
**จะไม่สามารถรับหนังสือได้**
โปรดเก็บหลักฐานไว้ยืนยันกับทางโรงเรียนในวันรับหนังสือ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกับการชำระค่าหนังสือที่ไลน์

line : @reg_smdkku หรือ https://lin.ee/umu4TP3 ในเวลาราชการ