บันทึกการแสดงกิจกรรม "สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น"
28 มีนาคม 2563

กิจกรรม "สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น" ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
                                                                                                                                                                         20 กุมภาพันธ์ 2563

Lake - การแสดงชุดที่ 1 Piano ประถมศึกษาปีที่ 1 (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

การแสดงชุดที่ 2 Piano ประถมศึกษาปีที่ 2 (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

The Magic Dragon - การแสดงชุดที่ 3 Piano และ Violin ประถมศึกษาปีที่ 3 (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

Gypsy Dance - การแสดงชุดที่ 4 Piano และ Violin ประถมศึกษาปีที่ 4 (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

Romance - การแสดงชุดที่ 5 Piano และ Violin ประถมศึกษาปีที่ 5 (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

Scarborough Fair - การแสดงชุดที่ 6 Piano และ Violin ประถมศึกษาปีที่ 6 (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

เราสู้ - การแสดงชุดที่ 7 จินตลีลา (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

ทานตะวัน - การแสดงชุดที่ 8 จินตลีลา (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

พม่ากลองยาว การแสดงชุดที่ 9 นาฏยประดิษฐ์ (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

ไทยน้อยไทยใหญ่ - การแสดงชุดที่ 10 จินตลีลา (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

Korea show - การแสดงชุดที่ 11 กิจกรรมชุมนุม (สาธิตมอดินแดง ประถมศึกษา)

 

บันทึกการแสดง กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
(มอดินแดง)  จัดทำโดย คุณสุรกิจ จันทร์มหา คุณพ่อน้องหนูแก้ว  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบันทึกภาพ วีดิโอ และจัดทำเป็นวิดิทัศน์ในครั้งนี้