กิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา
9 ธันวาคม 2562

ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สุดใจ ศรีจามร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมปันหนังสือเพื่อเสริมสร้างปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ร่วมบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้ห้องสมุดได้มีหนังสือใหม่ ที่น่าสนใจให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มพูนความรู้ โดยวันจันทร์ที่   9   ธันวาคม  2562 ได้มีกิจกรรมมอบหนังสือที่บริจาคครั้งนี้บริเวณหน้าเสาธง 

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)  ผศ.ประธานพร  แจ่มเจริญทรัพย์ อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคหนังสือในครั้งนี้