กิจกรรมบอกรักแม่ วันแม่แห่งชาติ 2562
30 สิงหาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรม ​ "บอกรักแม่" กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

กิจกรรมบอกรักแม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6