พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม  2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  ชมรมผู้ปกครอง และ นักเรียน  ถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล  ตลอดจนร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสนี้ด้วย   

      การจัดกิจกรรมวันแม่ในปีนี้ นักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดทำบัตรอวยพร พร้อมนำดอกมะลิ ไปกราบคุณแม่ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันและระลึกถึงพระคุณของแม่ในโอกาสพิเศษนี้อีกด้วย