กิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดี แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
25 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ ที่เข้าแข่งขันและทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลในรายการแข่งขันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรายการ ดังต่อไปนี้

ด.ญ.จิดาภา  สิมเสน       ชั้นป.2/1        

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทคณิตคิดเร็ว         

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

Thailand-Cambudia Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019

โดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี  

 

รองชะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันคณิตคิดเร็ว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

โดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา

 

ด.ช.ภูรินทร์  ทองคู่        ชั้น ป.3/1       

รางวัลเหรียญทอง  รุ่นประถมศึกษาปีที่ 2 ประเภทคณิตคิดเร็ว

และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 2       

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

Thailand-Cambudia Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019

โดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี  

 

รองชะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

โดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา

 

ด.ช.ชยพล  ศิริเวช         ชั้น ป.3/2

รองชะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

โดย สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา