กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ
7 มิถุนายน 2562

    7 มิถุนายน 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้กิจกรรมรับน้องใหม่และบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่นักเรียนใหม่ และคณะผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งชุดใหม่ นำโดย ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)  โดยมีพ่อพราหมณ์สุนัย พวกพระลับ เป็นผู้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้ และอาจารย์สายชล จิตภิลัย อดีตรองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีต้อนรับน้องใหม่ในครั้งนี้
    พิธีสู่ขวัญ บางทีเรียกว่า "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสู่ขวัญ" เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ประเพณีสู่ขวัญทำกันแทบทุกโอกาส ชาวอีสานถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญ ญาติมิตรและบุคคลทั่วไป  ที่ยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่เดิมเราจะเห็นว่าคนไทยมีการทำพิธีกรรมต่าง ๆ ในช่วงสำคัญของชีวิต เช่น รับขวัญเด็ก ทำขวัญนาค พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับคนสำคัญ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับขวัญอยู่เป็นเนืองนิจ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==>> http://bit.ly/2I2PQvV