บันทึกการแสดงกิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
5 พฤษภาคม 2562

บันทึกการแสดงกิจกรรมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนขอขอบคุณ คุณสุรกิจ จันทร์มหา ผู้ปกครองของเด็กหญิงประกายแก้ว จันทร์มหา ในการบันทึกและจัดทำบันทึกการแสดงในครั้งนี้

 

การแสดงพิธีเปิด  โดย Double click Junior

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รวมความสนุกของทุกระดับชั้น

เพลงบรรเลง โดย อ.สุชาติ อ.สมบูรณ์ และ อ.กฤตเมธ