SMD Go Summer Camp in Singapore
30 มีนาคม 2562

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมกับ MEDIAKIDS ENGLISH CENTER  สถาบันภาษามีเดียคิดส์ กำหนดจัดกิจกรรม เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์  “SMD Go Summer Camp in Singapore” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาชั้นำของโลก ณ  Dimensions International College ด้วยอาจารย์ที่เป็น Native Speaker ผ่านกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ Take Course at Dimensions  และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่  เพื่อสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง  กำหนดเวลาของค่าย จำนวน 5 วัน 4 คืน คือวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562– วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562