นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมชุมนุม
22 กุมภาพันธ์ 2562

21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมชุมนุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงผลงานนักเรียนในด้านดนตรี ศิลปะ การงานอาชีพ เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กิจกรรมชุมนุมและภูมิปัญญาอีสาน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การแสดงผลงานนักเรียน การแสดงบนเวที การแสดงผลงาน และการสาธิตการทำชิ้นงาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกระดับชั้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ==>> http://bit.ly/2E6OrkR