ตลาดนัดมอดินแดงหรรษาพาเพลิน
31 มกราคม 2562

31 มกราคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดกิจกรรม "ตลาดนัดมอดินแดงหรรษาพาเพลิน" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปันและมีจิตสาธารณะ ได้เรียนรู้ระบบการจำหน่ายสินค้า ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน นักเรียนได้รับทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน สุขใจทั้งผู้จำหน่ายและผู้ซื้อสินค้า ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้นมา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด ==> http://bit.ly/2TrBOHm